EULÀLIA

RESTAURADORA D'OBRES D'ART

pàgina d'inici

IMATGES

Imatge d' un Sant Crist de la Parròquia de la Verge de Nazaret

 

ESTAT INICIAL

 

 

Imatge d'un Sant Crist, aquest presentava una pèrdua important de la capa pictòrica sobretot en la part de les extremitats inferiors, degut al contacte de les mans dels fidels. Com també presentava esquerdes en la zona de la unió dels braços ( aixelles).

 

DESPRÉS DE LA RESTAURACIÓ

 

 

 

S'ha restaurat la imatge donant-li una nova vivacitat.

 

 

              tornar a la pàgina inicial                                                                           pàgina anterior

Eulàlia Restauradora Barcelona telèfon: 650038729 info@eulaliarestauradora.com

exemples de restauració
cost d'una restauració

currículum

manera de contactar
venda de nines
Complements per les nines
Venda d'imatges religioses
Venda de rellotges
Venda de ventalls