html> Restauració d’una imatge de Santa Clara

EULÀLIA

RESTAURADORA D'OBRES D'ART

pàgina d'inici

IMATGES

Figura d'escaiola representant  a Santa Clara

 

ESTAT INICIAL

 

La peça presentava  tota ella una pèrdua de la capa pictórica com també d'alguns dits.

DESPRÉS DE LA RESTAURACIÓ

S'ha realitzat una restauració de les zones on hi apareixia una pèrdua de la capa pictórica  com també una neteja general de la imatge

 

tornar a la pàgina inicial                                                                           pàgina anterior

Eulàlia Restauradora Barcelona telèfon: 650038729 info@eulaliarestauradora.com

exemples de restauració
cost d'una restauració

currículum

manera de contactar
venda de nines
Complements per les nines
Venda d'imatges religioses
Venda de rellotges
Venda de ventalls