EULÀLIA

RESTAURADORA D'OBRES D'ART

pàgina d'inici

NINES

Nina de cartró

 

ESTAT INICIAL

Nina de cartró la qual presentava una certa pèrdua en els peus i en les mans. Presenta un cabell totalment tallat i ple de pols degut al pas del temps com la pèrdua dels ulls.

 

DESPRÉS DE LA RESTAURACIÓ

  

La nina se li col·locarà una perruca nova, com també la col·locació els ulls .Tota ella s'ha repassat, és a dir reintegrant les zones faltants

 

 

 

 

 

 

 

     tornar a la pàgina inicial                                                            pàgina anterior

Eulàlia Restauradora Barcelona telèfon: 650038729 info@eulaliarestauradora.com

exemples de restauració
cost d'una restauració

currículum

manera de contactar
venda de nines
Complements per les nines
Venda d'imatges religioses
Venda de rellotges
Venda de ventalls