EULÀLIA

RESTAURADORA D'OBRES D'ART

pàgina d'inici

NINES

Nina Gofun

 

ESTAT INICIAL

 

La nina presentava el cos i el cap separat com la falta d'un peu. La cara presentava un pèrdua de material sobretot en la zona del nas.

 

DESPRÉS DE LA RESTAURACIÓ

 

 

 Enganxat i reconstrucció de les zones faltants tant de la zona de la cara com la realització del peu.

 

       tornar a la pàgina inicial                                                            pàgina anterior

Eulàlia Restauradora Barcelona telèfon: 650038729 info@eulaliarestauradora.com

exemples de restauració
cost d'una restauració

currículum

manera de contactar
venda de nines
Complements per les nines
Venda d'imatges religioses
Venda de rellotges
Venda de ventalls